Avherdingsanlegg

 • Kaldt eller varmt vann
 • Tids-, mengdestyrt eller kombinert
 • Enkelt- eller dobbeltanlegg
 • Avherding også av drikkevann
 • Stor kapasitet

avherding as meter

 

 

 

Demineraliseringsanlegg

 • Med- eller motstrømsregenerasjon
 • Halv- eller fullautomatisk styring
 • Kompakt rammemontert konstruksjon
 • Stor kapasitet
 
Novatek ionebytter 

 

LC - Systemet

 • Kolonner med ionebyttermasse
 • Innbytteordning for brukte kolonner.
 • Nye kolonner lagerføres og sendes på dagen.
 • Solid returemballasje
 • Ingen bruk av syre eller lut
 • Totalavsaltet vann ( < 0,1 µS)
 • Ytelse opp til 2000 liter pr time
 
LC010 mixed bed ionebytter liten   

 

    

Mixed-Bed Anlegg

 • Demineralisert vann med ekstremt lavt saltinnhold
 • Manuell eller automatisk drift
 • Optimert konstruksjon og drift
 
LC010M 

 

 

Spesialtilpassede anlegg

Novatek AS prosjekterer og bygger egne ionebytteranlegg.

 

Vi utfører selv hele prosessen fra analyse av den væsken som skal behandles, til anlegget er idriftsatt.  

 

Vi garanterer at resultatet blir som ønsket

 

Spør oss om referanser !