NOVATEK AS er totalleverandør med prosessgaranti. Les mer om våre garantier: Garanti og service på vannbehandlingsanlegg

 

Filtre

 • Trykkfiltre
 • Kontinuerlig tilbakespylende sandfilter
 • Posetrykkfiltre
 • Aktivt kullfiltre
 • Flerlagsfiltre
 • Trykksiler
 • Ionebyttere

 

Ionebyttere

 • Demineraliseringsanlegg, totalavsalting
 • Mixed bed anlegg
 • NOVATEK AS spesialbygger ionebyttere etter ønske og formål
 • Membrananlegg

 

Membranfilter

 • Nanofiltrering
 • Ultrafiltrering
 • Mikrofiltrering
 • Alle nødvendige tilleggsapplikasjoner til denne type anlegg.

 

Desinfeksjon - UV

 • Dårlig drikkevann skyldes ofte mangel på desinfeksjon.
 • Trygg desinfeksjon kan oppnås ved bruk av UV bestråling av vannet.
 • UV anlegg for alle størrelser og vannkvaliteter.

      

Doseringspumper

 • Vi leverer doseringspumper i alle størrelser og for alle typer væsker

 

Avluftere

 • Termisk avlufting
 • Vakuumavlufting
 • CO2 – avlufting
 • Fjerning av Radon i radonavskiller

 

Serviceavtale for vannbehandlingsanlegg

 • Service- og vedlikeholdskontrakt
 • Innbytteordning for LC ionebyttere

 

Utleie av vannbehandlingsanlegg

 • NOVATEK AS har utleie av vannbehandlingsanlegg. Også mobile anlegg. Alle størrelser.