Service

Drift og vedlikehold av vannrenseanlegg kan by på kompliserte problemer. Ofte kreves det lang erfaring og god innsikt for å få til et godt renseresultat. NOVATEK’s serviceteam har lang erfaring med drift og service av vannrenseanlegg, og vi har en landsdekkende serviceordning der vi gjennomfører nødvendig service og oppdateringer på eksisterende anlegg og opplæring av personellet.

Garanti

NOVATEK A.S leverer kvalitetsutstyr og våre folk er dyktige på dimensjonering av anlegg. I våre vannrenseanlegg, som er spesialtilpasset norsk vann, er det kun benyttet komponenter av beste kvalitet, noe som sikrer lang holdbarhet og få driftsproblemer. Vi kan derfor tilby markedets beste leveringsbetingelser og garantier.

  • analyse og vurdering av råvannet
  • kort leveringstid på anlegg og reservedeler
  • lettfattet norsk bruksanvisning
  • hurtig idriftssettelse
  • nøkkel i døra løsninger bygget på ramme
  • god dokumentasjon
  • garanti for renseeffekt slik vi har lovet
  • utvidet garanti dersom det tegnes en serviceavtale

Våre kunder skal være sikre på at når de kjøper våre løsninger kan de føle seg trygge på at resultatet blir bra og at man i ettertid vil være fornøyd med løsningen. Derfor garanterer vi at drikkevannsløsninger levert fra oss skal gi vann som oppfyller eller er bedre enn kravene i Drikkevannsforskriften. Dersom du har kjøpt vannrenseutstyr etter vår anbefaling og ikke skulle være fornøyd kjøper vi det tilbake. En forutsetning for full refusjon er imidlertid at råvannet ikke avviker fra hva som har vært grunnlaget i tilbudet fra oss og at våre bruksanvisninger er fulgt. For at vannrenseanlegg skal fungere optimalt er det viktig at de blir fulgt opp med jevnlig service. Våre servicefolk kan utføre slikt forebyggende vedlikehold på ditt anlegg slik at utstyret til enhver tid fungerer optimalt. Våre serviceavtaler har fast pris og inkluderer bytte av slitedeler. Vi utfører service over hele landet og på alle fabrikater som er på markedet.