Om oss

Bilde 5aNOVATEK A.S ble grunnlagt i 1989 av Dag Nordbye, Håkan Spång og Per Erik Halkinrud, som alle fortsatt arbeider i virksomheten.Vår målsetting har hele tiden vært å finne frem til best tilgjengelig teknologi, både teknisk, økonomisk og miljømessig.Vi i NOVATEK A.S setter stor pris på at du er kunde hos oss.Har du planer om å anskaffe maskiner og utstyr vi kan tilby vil vi gjerne vite om dette slik at vi kan gi deg et godt tilbud på utstyret, gjerne med finansiering dersom du ønsker dette.Det bør ikke være noe ulempe å kjøpe fra en leverandør med mer enn 30 års erfaring og med en serviceorganisasjon som dekker hele landet.Vi innehar også beste kredittverdighet, noe som sikrer trygge leveranser av varer og tjenester.Leveringsprogram (i korte trekk)

 

 • prosjektering og levering av komplette overflatebehandlingsanlegg
 • prosjektering og leveranse av komplette rense- og resirkuleringsanlegg for prosess- og tunnelvann
 • prosjektering og levering av alle typer vannbehandlingsanlegg for privat, offentlig og industri
 • god dokumentasjon på norsk
 • montasje, idriftsettelse og opplæring av personell
 • service, testing og reparasjon
 • vedlikeholdsavtaler
 • reservedeler og utstyr (gjennom vårt store nettverk skaffer vi de fleste fabrikater)
 • anleggskomponenter slik som pumper, tanker, nivåstyringer, røreverk, måleinstrumenter, filterpatroner, filterposer,   
 • filter papir, filterduker, måleelektroder, analyseutstyr osv.
 • byggeledelse, rådgivning og hjelp ovenfor myndighetene
 • optimalisering av eksisterende anlegg
 • kalibrering av vannmålere og måleutstyr
 • legionellakontroll
 • radon filtre
 • miljøvennlige prosesskjemikalier
 • fyllinger, ionebyttermasse og filtermedia
 • sanering av gamle anlegg
 • miljøundersøkelser av grunn
 • akkrediterte egenkontroll vannanalyser
 • bedriftsinterne og eksterne kurs

Nøkkel i døra anlegg

fellingsanleggVårt arbeid starter med design, etterfulgt av konstruksjon, produksjon, montasje, idriftsettelse samt opplæring av personell. Deretter kommer ettersalg og service på anleggene. Vi leverte det første ”lukkede” renseanlegget i overflatebehandlingsindustrien i Skandinavia. Dette ble levert allerede i 1991 og anlegget har siden fungert meget tilfredsstillende. Anlegget behandler avløpsvann fra kadmiering, kromatering, brunering og fosfatering.NOVATEK’s forskning, utvikling og adoptering av nye teknikker har ledet til et komplett system av løsninger som ikke bare relaterer seg til ”nøkkel i døra ” anlegg, men i tillegg spenner over et bredt spekter av produkter (F.eks metallgjenvinnings-apparater, syregjenvinningsanlegg, filter samt en rekke spesialutviklede styre-systemer for rense- og gjenvinningsanlegg). 

Et annet viktig område for NOVATEK A.S er utvikling og markedsføring av spesielle fellingskjemikalier og kjemikalier som hindrer lukt og beleggdannelse i filteranlegg  samt rensemidler for membraner som muliggjør lang levetid og god kapasitet på membranfilter.Vi benytter en rekke velkvalifiserte underleverandører til å produsere utstyret for oss. Ofte produserer våre kunder deler av anleggene selv i henhold til våre tegninger.Vår målsetning er å bidra til miljøvennlig produksjon og hjelpe industrien til å løse ethvert miljøproblem i en tid der myndighetene stiller stadig strengere krav.

Våre medarbeidere har god teknisk utdannelse og lang erfaring med å takle vanskelige oppgaver både når det gjelder rense og resirkulerings anlegg. NOVATEK A.S  har egen serviceorganisasjon med vaktordning og vi står med glede til tjeneste for Deres firma.Vi arbeider etter ISO 14001, men foretaket er enda ikke sertifisert.