Norsk Vannrenseteknikk

NOVATEK A.S er et ingeniørfirma som arbeider med utvikling, konstruksjon og leveranse av vannbehandling samt vannrensing og resirkuleringsanlegg for vann. Vi driver også med kursvirksomhet for driftspersonell. I mange år har vi arbeidet med optimalisering av renseanlegg og resirkuleringsanlegg for tunnelvann. I tillegg er vi en betydelig aktør i innenfor overflatebehandlingsindustrien i Norge der vi er totalleverandør av kjemi, utstyr og anlegg. 

Normer og reguleringer

Tidligere var det vanlig å vaske bilen hjemme. Nåfortiden har de fleste land i Europa reguleringer for å redusere denne praksisen av miljømessige grunner.
Disse reguleringene representerer et viktig trinn fremover mot redusert forurensning.Først av alt for å promotere profesjonelle vaskemetoder som krever mindre vann og for å oppmuntre professjonelle til å benytte mest optimale metoder for vannbehandling.

Har din bedrift utslipp av tungmetaller og/eller fosfor og du ikke sover godt om natten for du er redd bedriften ikke tilfredsstiller myndighetenes krav til avløpsvann? Da kan Blueguard være løsningen.

Oljeskimmer

Reduser kjølevæskekostnader

 Flytende olje i skjærevæsker en av de viktigste årsakene til at skjærevæsken blir sur og må byttes ut.