Rent vann på hytta

Blir du syk av vannet på hytta? Smaker eller lukter vannet vondt eller er det misfarget?  Da kan det være nyttig å få undersøkt vannet.

 

Vi analyserer vannet ditt ved et akkreditert laboratorium, drøfter analysen og tilbyr deg det utstyret du trenger for å sikre trygt vann på hytta. Vi tilbyr deg løsninger som tilfredsstiller Drikkevannsforskriften. Kjøper man renseanlegg hos oss er vannanalysene gratis.

Radonett A1

Radonutskiller for vann

Radonett renser vann på en miljøvennlig og økologisk måte ved hjelp av ren oksygenrik luft og UV-lys uten tilsetning av kjemikalier.

Radonett reduserer ikke bare radon. Radonett er en gassutskiller, noe som innebærer at det tilsettes mye luft i prosessen og da oppstår det også andre positive effekter:

  • Radon, rensegrad opptil 99,9%
  • Fjerner svovelhydrogen/hydrogensulfid (H2S) og metangass
  • Hever lav pH-verdi på en naturlig måte til ca 7,5 uten tilsetning av kjemikalier
  • Fjerner aggressiv kullsyre

Forbehandlingsanlegg for vann til befuktning

Unngå høye vedlikeholdskostnader og lav virkningsgrad

Mange steder i Norge har vannforsyning med relativ høy ledningsevne (konduktivitet). Dette betyr ikke at vannet er dårlig som drikkevann, men at det finnes en del salter (mineraler/jordstoffer) i vannet. Noen kommuner har også valgt å tilsette kalk (Kalsium) i drikkevannet for å hindre korrosjon i ledningsnettet. Konsekvensen er at vannet blir hardere.

Tools

Ypperlig kaldbrunering på en enkel og sikker måte

  • Attraktivt utseende
  • Korrosjonsbeskyttelse
  • Mindre refleksjon fra lyskilder
  • Mindre gnidningsmotstand
  • Ingen målendring ved huller og gjenger
  • Rimelig prosess

 

Anleggene er testet i henhold til europeiske standarder. Vi leverer to serier med anlegg: "validert" og "sertifisert" 

Validert:

Anleggene fra validert-serien er testet ihht CEN-EN 14897 (Den europesike normen for UV validering og sertifisering). Dette resulterer i en garantert kapasitetskurve basert på faktiske mikrobiologiske analyser.

Sertifisert:

Våre enheter fra sertifisert-sereien er testet ihht. CEN-EN 14897 (Den europesike normen for UV validering og sertifisering). Disse testene er overvåket av to nasjonale institutter hos vår leverandør i Nederland, KWE og TNO. Basert på denne testingen er anleggene godkjent av Folkehelseinstituttet (Norwegian Institute of Public Health).