Norsk Vannrenseteknikk

NOVATEK A.S er et ingeniørfirma som arbeider med utvikling, konstruksjon og leveranse av vannbehandling samt vannrensing og resirkuleringsanlegg for vann. Vi driver også med kursvirksomhet for driftspersonell. I mange år har vi arbeidet med optimalisering av renseanlegg og resirkuleringsanlegg for tunnelvann. I tillegg er vi en betydelig aktør i innenfor overflatebehandlingsindustrien i Norge der vi er totalleverandør av kjemi, utstyr og anlegg. 

Norge er et land som i stor grad består av fjell og daler. Dette medfører at det må bygges mye tunneler når veinettet skal utbygges eller oppgraderes. Norge er faktisk et av landene i Europa som bygger mest veitunneler. I tillegg bygges det tunneler ved kraftutbygging. Det er mange utfordringer knyttet til denne tunnelbyggingen, blant annet gjelder dette vannforbruket.

Det forbrukes vann i store mengder i løpet av tunnelbyggingen, spesielt i borefasen. Maskiner og borerigger skal kjøles, og det injiseres kjemikalier og vann i sprekker for å tette dem. Myndighetene setter strenge krav til innholdet av forurensinger i vannet som slippes ut etter bruk. NOVATEK kan hjelpe til med å overholde disse kravene.

Radonett A1

Radonutskiller for vann

Radonett renser vann på en miljøvennlig og økologisk måte ved hjelp av ren oksygenrik luft og UV-lys uten tilsetning av kjemikalier.

Radonett reduserer ikke bare radon. Radonett er en gassutskiller, noe som innebærer at det tilsettes mye luft i prosessen og da oppstår det også andre positive effekter:

  • Radon, rensegrad opptil 99,9%
  • Fjerner svovelhydrogen/hydrogensulfid (H2S) og metangass
  • Hever lav pH-verdi på en naturlig måte til ca 7,5 uten tilsetning av kjemikalier
  • Fjerner aggressiv kullsyre

Tools

Ypperlig kaldbrunering på en enkel og sikker måte

  • Attraktivt utseende
  • Korrosjonsbeskyttelse
  • Mindre refleksjon fra lyskilder
  • Mindre gnidningsmotstand
  • Ingen målendring ved huller og gjenger
  • Rimelig prosess