Norsk Vannrenseteknikk

NOVATEK A.S er et ingeniørfirma som arbeider med utvikling, konstruksjon og leveranse av vannbehandling samt vannrensing og resirkuleringsanlegg for vann. Vi driver også med kursvirksomhet for driftspersonell. I mange år har vi arbeidet med optimalisering av renseanlegg og resirkuleringsanlegg for tunnelvann. I tillegg er vi en betydelig aktør i innenfor overflatebehandlingsindustrien i Norge der vi er totalleverandør av kjemi, utstyr og anlegg. 

Har din bedrift utslipp av tungmetaller og/eller fosfor og du ikke sover godt om natten for du er redd bedriften ikke tilfredsstiller myndighetenes krav til avløpsvann? Da kan Blueguard være løsningen.

Oljeskimmer

Reduser kjølevæskekostnader

 Flytende olje i skjærevæsker en av de viktigste årsakene til at skjærevæsken blir sur og må byttes ut.

Tools

Ypperlig kaldbrunering på en enkel og sikker måte

  • Attraktivt utseende
  • Korrosjonsbeskyttelse
  • Mindre refleksjon fra lyskilder
  • Mindre gnidningsmotstand
  • Ingen målendring ved huller og gjenger
  • Rimelig prosess