Norske myndigheter har forpliktet seg til å følge EU sine utslippskrav.  Disse kravene krever i mange tilfeller at ny renseteknologi må innføres. Vi i NOVATEK A.S ønsker å bidra til at dette ikke skal skape større problemer for bransjen.  Vi kan hjelpe bedriftene med å ”lukke” avløpsprosessene så lang det er teknisk og økonomisk mulig.  Ved bruk av forskjellige metoder tilbakeføres kjemikalier og prosessvann til prosessene eller oppkonsentreres for deponering eller gjenvinning.  Driftsutgiftene vil kunne reduseres og utslipp av forurensninger elimineres.

Eksempler på slike anlegg kan være vakumfordampere, atmosfæriske fordampere, destillasjonsanlegg, ionebytteranlegg, elektrolyseanlegg og membranfiltreringsanlegg samt kombinasjoner av disse.

NOVATEK AS prosjekterer og bygger kundetilpassede anlegg, (skreddersøm).

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende vurdering. Vi setter stor pris på utfordringer !