Vi er stolte av å hermed kunne introdusere våre vakuumfordamper-systemer, som er utviklet med det for øye å gi optimal kvalitet og holdbarhet gjennom en kontinuerlig utviklingsprosess på over 25 år.

 

Vår kunnskap bygger på leveranse av et stort antall vakuumfordamper- anlegg levert over hele verden og gir oss muligheten til å løse en stor del av de problemene som oppstår ved behandling og gjenvinning av industrielt avløpsvann. Våre maskiner er ikke masseproduserte standardsystemer, men kundetilpassede løsninger laget etter nøye vurderinger. Dette gir erfaringsmessig mye bedte resultater enn hva våre konkurrenter kan vise til. NOVATEK’s løsninger er ganske enkelt den beste måten å løse problemet med å separere komponenter eller forurensninger fra vannbaserte løsninger.

 

I tillegg til å redusere volumet på sluttproduktet som må deponeres vesentlig muliggjør løsningen gjenvinning av råstoffer og salter løst i utgangsløsningen.

Etter inndampingsprosessen, fremstår kondensatet som komplett demineralisert og avsaltet vann, noe som muliggjør gjenvinning av prosessløsningen eller avløpsvann uten fare for forurensning.  

Eksempler på bruk av systemene:

  • Oppkonsentrering av forbrukte badløsninger og avløpsvann
  • Gjenvinning og gjenbruk av avløpsvann
  • Spalting og oppkonsentrering av oljeemulsjoner
  • Reduksjon av avløpsvannmengden, slammmengden, osv.
  • Separering av metaller, salter eller forurensninger fra vannbaserte løsninger
  • Gjenvinning av råstoffer løst I vann

 

Vi kan tilby et bredt spekter av vakumfordampere 

  • Modellrekke KN/CRN: Arbeider under vakum, energien tilføres via et varmepumpesystem; krever intet utenfor-stående system eller væsker for oppvarmings- og kondenseringsprosessen. 
  • Modellrekke WW: komponert med 1, 2, eller 3 trinn, drevet med varmt vann og kondensert med vann fra et kjøletårn eller luftkondensator i lukket kretsløp. 
  • Modellrekke DPM: komponert med 1, 2, eller 3 trinn, drevet med varmt vann og kondensert med en våt kondensator. 

Modeller

Beskrivelse

Kapasitet (l/24h)

KN Varmepumpe  -   varmeveksler 250   -   18.000
TN Varmepumpe  -   oppkonsentrering til tørr form 250   -     1.000
TRN Varmepumpe  -   oppkonsentrering til tørr form med skrapeverk 250   -     3.000
CRN Varmepumpe  -   for aggressive væsker (galvanoindustri) 500   -   15.000
WW 1,2,3-trinn                 Varmtvann  -   varmeveksler –  vannkondensert 5.000   - 100.000
WW KN Varmtvann  -   med skrapeverk - vannkondensert 500   -     6.000
WW CRN Varmtvann  -  for aggressive væsker (galvano) vannkondensert 500   -   24.000
DPM 1,2,3-trinn Varmtvann     -   med våtkondensator i lukket kretsløp 5.000   -   36.000

 

Tilleggsutstyr og spesialmateriale (Sanicro 28, Hastelloy, Titan, SAF, Incolloy, mm.), kan leveres på forespørsel.

Vår serviceavdeling kan kontrollere alle maskiner via internettforbindelse.

Pris på forespørsel, avhengig av materiale og ønsket tilbehør.

Eksempel på kunder der våre løsninger er levert: ABB, SAS, Norwegian, Volvo, Saab, Scania, Agusta Helicopters, Pirelli, Bridgestone, Michelin, Ericsson, Siemens, Agip Petroleum, Sandwik, Renault, Mercedes, Volkswagen, Danfoss.

 

Så enkelt er det!

Avløpsvannet fra produksjonen ledes til en buffertank. Ved behov suges væske automatisk til fordamperen. Ut fra inndamperen får vi et destillat og et konsentrat. Destillatet (renset vann) ledes via et sikkerhetsfilter til en buffertank for resirkulering til produksjonen. Konsentratet (avfallsstoffer) ledes til en buffertank for deponering eller gjenvinning. Vakuuminndamperen er helautomatisk og krever minimalt med tilsyn