Forbehandlingsanlegg for vann til befuktning

Unngå høye vedlikeholdskostnader og lav virkningsgrad

Mange steder i Norge har vannforsyning med relativ høy ledningsevne (konduktivitet). Dette betyr ikke at vannet er dårlig som drikkevann, men at det finnes en del salter (mineraler/jordstoffer) i vannet. Noen kommuner har også valgt å tilsette kalk (Kalsium) i drikkevannet for å hindre korrosjon i ledningsnettet. Konsekvensen er at vannet blir hardere.

Vannet er trygt å drikke, men kan skape mange problemer for industri og husholdninger da stoffene danner belegg i varmtvanns-beredere og vaskemaskiner slik at varmeelementer går i stykker og dusjarmaturer tetter seg osv. Industrien kan også få problemer med belegg og ødeleggelse av produksjonsutstyr.  

 

 

Konsekvens

Trykkerier vil kunne risikere forstyrrelser i vann/fargebalansen når vannet blir hardere. Bedrifter som benytter luftbefuktningsanlegg og adiabatisk kjøling vil få økt tilgroing av dyser og støvnedfall. Høye vedlikeholdskostnader og lav virkningsgrad i forbindelse med tette dyser kan derfor unngås.

 

Løsning

For å hindre dette leverer NOVATEK A.S vannrenseanlegg basert på omvendt osmose, som fjerner alle salter og beleggdannere i drikkevannet. Anleggene arbeider automatisk og det er av sikkerhetsmessige årsaker lagt opp manuell by-pass slik at man kan få vann til fukteanleggene selv om vannrenseanlegget tas ut av drift for vedlikehold osv.