Trumma er et patentert trommelfilter utviklet og produsert av nederlandske Van Remmen Filtration. Filteret separerer partikler og væsker ved hjelp av en enkel kombinasjon av rotasjon, filtrering og gravitasjon. For dette formålet er Trumma utstyrt med en perforfert rustfri ståltrommel med en filterduk på innsiden.

Trumma skiller seg fra andre trommelfiltre med sin driftsikkerhet, enkelhet og fleksibilitet. Dette sikrer lang levetid, optimalt virkningsgrad, lavt energiforbruk og lave vedlikeholdskostnader.

 

Virkemåte

Selve hjertet i anlegget består av en roterende trommel inne i en rustfri beholder. Den sakte rotasjonen sikrer at produktet som skal filtreres (influent) er i bevegelse. Væske slipper igjennom FilterFlex duken og partiklene (tørrprodukt) forblir inne i trommelen. Takket være rotasjonen av slammet inne i trommelen vil tørrproduktet gradvis ledes ut av filteret igjennom en trakt. Den filtrerte væsken (effluent) ledes til et oppsamlingskar hvor en dreneringsslange kan kobles til.

 

 • En meter lange tromler som kan kobles sammen
 • Lukket rustfri stålbeholder
 • Separate FilterFlex duker med varierende maskevidde
 • Integrert spraysystem
 • Konstruert i henhold til maskindirektiv 98/37/EC
 • Innebygget sikkerhetsbryter
 • Styring med nødstopp

 

Fordeler

Trumma skiller seg fra andre trommelfiltre med sin driftssikkerhet, enkelkhet og fleksibilitet. Dette sikrer en lang levetid, optimal virkningsgrad og lave vedlikeholdskostnader.

Bruken av FilterFlex duker med forskjellig maskevidde gjør det mulig å oppnå en flerstegsfiltrering fra grovt til fint i en filtreringsprosess med en enkel Trumma.

 

 • Lavt energiforbruk
 • Driftsikker konstruksjon
 • Enkel å bruke og vedlikeholde
 • Fleksibelt system for mange applikasjoner
 • Lave vedlikeholdskostnader
 • Lang levetid
 • Resirkulering av vann
 • Sparer energi og råvarer

 

FilterFlex Filterduker

Tromlene har en standard lengde på 100cm. På innsiden har de en utskiftbar filterduk. FilterFlex duker er tilgjengelig med poreåpning på 40, 80, 160, 250 og 500 micron. Avhengig av kapasitetsbehov, filtreringsgrad og belastning, er det mulig å plassere en, to, tre eller fire tromler i et enkelt Tromma anlegg.

Det er også mulig å benytte FilterFlex duker med forskjellige egenskaper i et enkelt Trumma anlegg. F.eks. ved en installasjon av et Trumma IV anlegg med fire tromler, ble to av de utstyrt med FilterFlex 500 micron med etterfølgende filtrering med 160 micron FilterFlex duker. På denne måte oppnår man en stegvis finere filtrering fra grovt til fint i en enkelt prosess

 

Tekniske Data

Trommelkapslingen og andre komponenter er produsert i rustfri høykvalitet 316L. Trumma vil derfor være i stand til å takle de fleste syrer og salter, er enkel og rengjøre og er slitesterk. Trumme består av et helt lukket trommelhus med henglslet åpning for enkel tilgang. Trommelhuset beskytter de bevegelige delene og hindrer utslipp av dårlig lukt og vannsprut under filtreringsprosessen. En sikkerhetsbryter sørger for å stoppe anlegget så snart luken åpnes.

Informasjon om energiforbruk, dimensjoner etc. kan lastes ned her (engelsk): pdf