Norsk Vannrenseteknikk

NOVATEK A.S er et ingeniørfirma som arbeider med utvikling, konstruksjon og leveranse av vannbehandling samt vannrensing og resirkuleringsanlegg for vann. Vi driver også med kursvirksomhet for driftspersonell. I mange år har vi arbeidet med optimalisering av renseanlegg og resirkuleringsanlegg for tunnelvann. I tillegg er vi en betydelig aktør i innenfor overflatebehandlingsindustrien i Norge der vi er totalleverandør av kjemi, utstyr og anlegg. 

Har din bedrift utslipp av tungmetaller og/eller fosfor og du ikke sover godt om natten for du er redd bedriften ikke tilfredsstiller myndighetenes krav til avløpsvann? Da kan Blueguard være løsningen.

Blueguard adsorberer tungmetall og fosfor. Krever ikke pass og stell og et anlegg med Blueguard er enkelt å tilpasse til din bedrift.

Viktigste fordeler:

  • Naturlig mineral
  • Aktivering skjer ved enkel knusing
  • Ingen bruk av kjemikalier
  • Høy syrenøytraliseringsevne
  • Høy bindingskapasitet for tungmetaller
  • Høy bindingskapasitet også i saltvann og ved lav pH
  • Enkle robuste anlegg med lang vedlikeholdsfri levetid
  • Permanent kjemisk binding av tungmetallene
  • Brukt Bluegard® kan deponeres som inert avfall

 

 

Brosjyre:

 pdf