Anleggene er testet i henhold til europeiske standarder. Vi leverer to serier med anlegg: "validert" og "sertifisert" 

Validert:

Anleggene fra validert-serien er testet ihht CEN-EN 14897 (Den europesike normen for UV validering og sertifisering). Dette resulterer i en garantert kapasitetskurve basert på faktiske mikrobiologiske analyser.

Sertifisert:

Våre enheter fra sertifisert-sereien er testet ihht. CEN-EN 14897 (Den europesike normen for UV validering og sertifisering). Disse testene er overvåket av to nasjonale institutter hos vår leverandør i Nederland, KWE og TNO. Basert på denne testingen er anleggene godkjent av Folkehelseinstituttet (Norwegian Institute of Public Health).

 

 

pdf icon 

 Validert serie