Ettersom konsentrasjon av forurensing i prossessvann ofte er relativt høy, absorberes mer UV lys, som resulterer i relativt høyt tap av energi. Spesielle egenskaper ved disse anleggene gjør at effektive anlegg kan også kan leveres i disse forholdene.

Forurensinger som ikke fjernes ved tradisjonelle teknikker, som medisinrester eller sprøytemidler, blir med avløpsvannet. UV kan ofte benyttes som etterbehandling i disse tilfellene.

W-serien er tilgjengelig fra 0 til 600m³/time

Waste serie vrijstaand v2

Generelle egenskaper

  • Driftsikker og effektiv desinfisering
  • Lite vedliekhold
  • Enkel i bruk
  • Energieffektiv
  • Lavtrykkslamper med lang levetid og høy UV-C effekt

Spesifikke egenskaper

  • Spesielt egnet for desinfisering av væsker med lav transmisjon

 

Komplett skid for UV behandling av avløpsvann fra offshore installasjoner:

Komplett skid for offshore installasjon