Som en følge av Stortingsmelding nr 8 1999-2000 har mange eiere av forurenset grunn fått pålegg om å gjennomføre grunnundersøkelser for å avklare den miljømessige tilstand for eiendommen. NOVATEK AS har lang erfaring i å gjennomføre miljøtekniske undersøkelser av forurenset grunn, og kan tilby fullstendig kartlegging av eiendommens tilstand.

En kartlegging fra NOVATEK AS innholder blant annet :

 

  • Beskrivelse av lokaliteten inkludert historikk, miljømål og potensielle miljøkonflikter
  • Prøvetaking og analyser av vann og grunn
  • Risikovurdering
  • Beregning av areal som er forurenset
  • Konkluderende rapport
  • Nødvendig dokumentasjon for myndighetene

 

Vi legger vekt på at eventuelle tiltak  i størst mulig grad skal være tilstrekkelige og samtidig mest mulig kostnadseffektive.

 

Ta kontakt på telefon 22 72 35 40 for nærmere informasjon om våre tjenester i forbindelse med kartlegging av forurenset grunn.