Utskrift

 

 

NOVATEK A.S er et ingeniørfirma som arbeider med utvikling, konstruksjon og leveranse av vannbehandling samt rense- og resirkuleringsanlegg. Vi driver også med kursvirksomhet for driftspersonell og i mange år vi arbeidet med optimalisering av rense/resirkuleringsanlegg for tunnelvann. I tillegg er vi en betydelig aktør i innenfor overflatebehandlingsindustrien i Norge der vi er totalleverandør av kjemi, utstyr og anlegg. 

NOVATEK A.S ble grunnlagt i 1989 og har siden levert konsulenttjenester, akkrediterte vannanalyser, anlegg, deler og service til en rekke forskjellige bransjer. 

Vår målsetting har hele tiden vært å finne frem til best tilgjengelig teknologi, både teknisk, økonomisk og miljømessig. 

Vi ønsker å bidra til at bedriftene selv opparbeider tilstrekkelig kompetanse for å skape en drift som er miljøvennlig og samtidig økonomisk optimal.

Vår forretningside er å levere lukkede anlegg så langt dette er mulig, teknisk og økonomisk, ved å benytte vel prøvede komponenter som integreres i anleggene på en optimal måte.

 

KUNDEN I FOKUS

For oss i NOVATEK A.S handler det ikke bare om at vi er miljøbevisste. For oss handler det også om effektivitet og begrensning av energiforbruk.

Vi ønsker å legge forholdene til rette for å hjelpe våre kunder til:

 

 

FOR Å SIKRE VÅRE KUNDER HØY DRIFTSIKKERHET OG LAV TOTALKOSTNAD TILBYR VI SERVICEAVTALE PÅ ALT UTSTYR VI LEVERER

Med serviceavtale reduseres risiko for:

Og sjansen øker for:

 

VANN ER EN AV DE VIKTIGSTE RESURSENE PÅ VÅR PLANET

Vannet er altfor verdifullt for at vi kan tillate at industrielle prosesser skaper varig forurensning, som vil kunne medføre problemer for våre etterkommere

Vår målsetting er derfor å bidra til at det utvikles stadig mer effektive renseanlegg for fullrensing og gjenbruk av prosessavløpsvann

 

VÅRE LØSNINGER

Våre løsninger beskytter ikke bare verdifulle resurser, men skåner miljøet og sparer brukeren for store kostnader ved behandling og deponering av store mengder avløpsvann og restprodukter.

HVA KAN VI TILBY