Drift og vedlikehold av vannrenseanlegg kan by på kompliserte problemer. Ofte kreves det lang erfaring og god innsikt for å få til et godt renseresultat. NOVATEK’s serviceteam har lang erfaring med drift og service av vannrenseanlegg, og vi har en landsdekkende serviceordning der vi gjennomfører nødvendig service og oppdateringer på eksisterende anlegg og opplæring av personellet.