Norsk Vannrenseteknikk

NOVATEK A.S er et ingeniørfirma som arbeider med utvikling, konstruksjon og leveranse av vannbehandling samt vannrensing og resirkuleringsanlegg for vann. Vi driver også med kursvirksomhet for driftspersonell. I mange år har vi arbeidet med optimalisering av renseanlegg og resirkuleringsanlegg for tunnelvann. I tillegg er vi en betydelig aktør i innenfor overflatebehandlingsindustrien i Norge der vi er totalleverandør av kjemi, utstyr og anlegg. 

Normer og reguleringer

Tidligere var det vanlig å vaske bilen hjemme. Nåfortiden har de fleste land i Europa reguleringer for å redusere denne praksisen av miljømessige grunner.
Disse reguleringene representerer et viktig trinn fremover mot redusert forurensning.Først av alt for å promotere profesjonelle vaskemetoder som krever mindre vann og for å oppmuntre professjonelle til å benytte mest optimale metoder for vannbehandling.

Vanlige metoder for profesjonell bilvask

Samlebånd

Et samlebåndsystem beveger kjøretøyet igjennom en serie av faste vaskemaskinger

Rollover

En automatisk vaskemaskin vasker og tørker mens den beveger seg frem og tilbake over et stillestående kjøretøy

Selvvask

Selvvaskehaller der kjøretøyets eier foretar vask og høyttrykksspyling

Fordeler med behandling av vaskevannet

Resirkulering av renset vann for gjenbruk

  • Reduserte vannkostnader
  • Bidrar til mer bærekraftig miljø
  • I flere EU land gis finansiell støtte til firmaer som jobber miljøvennlig
  • Bilvaskeanlegg som er utstyrt med resirkulering av vann er mindre sårbare for vannmangel

Bløtt vann for renere kjøretøy og fornøyde kunder

  • Reduserer hvite flekker på kjøretøy forårsaket av kalk
  • Øker effekten av vaskemiddelet - reduserer forbruk av vaskemidler
  • Hurtigere skumming bidrar til redusert vannforbruk
  • Redusert beleggdannelse som beskytter og forlenger levetiden på vaskeutstyret

 

 

Mer info:

 pdf