Norsk Vannrenseteknikk

NOVATEK A.S er et ingeniørfirma som arbeider med utvikling, konstruksjon og leveranse av vannbehandling samt vannrensing og resirkuleringsanlegg for vann. Vi driver også med kursvirksomhet for driftspersonell. I mange år har vi arbeidet med optimalisering av renseanlegg og resirkuleringsanlegg for tunnelvann. I tillegg er vi en betydelig aktør i innenfor overflatebehandlingsindustrien i Norge der vi er totalleverandør av kjemi, utstyr og anlegg. 

Armaturjonsson AS, datterselskap av det svenske Ernströmgruppen AB, erverver Novatek AS for å bidra til  miljøriktig rensing av vann i Norge

 

Ernströmgruppens datterselskap Armaturjonsson AS kjøper Novatek AS, som levererer vannrenseteknologi med både produkter og tjenester innen all type industri og infrastrukturprosjekter. Novatek er et av de ledende selskapene på området i Norge, og deltar i mange av de viktigste og sentrale prosjektene for en grønnere fremtid. Kjøpet kompletterer Ernströmgruppens øvrige virksomheter innen Water & Heating, hvilke omfatter systemer og tjenster innen håndtering av all type vann, samt festemateriell for montering. I Sverige har Ernströmgruppen Water & Heating  selskapene Retherm Kruge AB og Muovitech AB, med sine søsterselskaper i alle Nordiske land i tillegg til Holland, Polen og UK. I Norge finnes selskapet Kruge AS foruten Armaturjonsson AS.

 

Les hele pressemelding:

pdf icon