Private og offentlige svømmebasseng har forskjellige krav. For offentlige bad er risikoen høyerer og regelverket strengere. Vi leverer derfor spesifikke produktsererier for hver kategori. 

Med en tilnærming som tillater høy kapasitet og gjennomstrøming fører dette til et veldig lavt nivå med bunden klor for å tilfredstille nåværende og fremtidige krav. Erfaringsvis fører dette til en stor forbedring av luftkvaliteten. Med disse anleggene drepes alle bakterier. Legionella, guardia og cryptosporidium har ikke en sjangse.

  • Vi levererer anlegg i området 30 - 400m³/h for offentlige basseng. Vi sikter på å redusere nivået med bunden klor til mindre enn 0,3mg/liter.
  • Anleggene utmerker seg med lavt energiforbruk, mindre en 10W/m³. Nesten femti prosent mindre enn konvensjonelle anlegg.
  • I et utviklingsprogram med vår leverandør og AkzoNobel er anleggene optimalisert for å benytte lite energi.
                                                                                                                                                                

 

For private applikasjoner har vi en standard serie med fire spesifikke UV-anlegg med kapasiteter på 10, 15, 20 og 30 m³/h.