Generell presentasjon

NOVATEK A.S ble etablert i februar 1989 som et ingeniør- og servicefirma for metall- og prosessindustrien.

Firmanavnet vårt er en forkortelse for NOrsk VAnnrenseTEKnikk.

Senere har vi utvidet vårt satsningsområde til alle typer av vannrensing og vannbehandling. Vår målsetting har hele tiden vært å finne frem til best tilgjengelig teknologi, både teknisk, miljømessig og økonomisk. Valg av kjemikalier som muliggjør lukking av prosesser og tilbakeføring av avfallsstoffer for å unngå utslipp er her vesentlig. For oss har det også vært viktig å styrke kompetansen hos brukerne slik at det kan skapes en miljøvennlig drift som samtidig er konkurransedyktig.

Totalansvar

NOVATEK A.S tar atotal ansvar. Gode produktkunnskaper er en selvfølge for en teknologibedrift som ønsker å betjene sine kunder best mulig. Kvalitetsutstyr importeres fra solide og velrenommerte underleverandører.

Gjennom mange år har vi utviklet våre egne produktspekter og systemer. Dette betyr blant annet at vi kan gå inn og påta oss totalansvaret for innføringen av no teknologi og nye anlegg hos våre kunder.

Konsulent-, service- og egenkontrollordning

NOVATEK's medarbeidere har lang erfaring innen vannrensing og som leverandør av kjemiske produkter og vi utfører service på anlegg og utstyr over hele landet.

Vi kan levere kundetilpassede "nøkkel i døra" løsninger som sørger for at dine krav kan overholdes til en fornuftig pris.

Vi i NOVATEK A.S holder kurs og foretar opplæring av Deres folk samt leverer akkrediterte egenkontrollanalyser.