• Ettersom konsentrasjon av forurensing i prossessvann ofte er relativt høy, absorberes mer UV lys, som resulterer i relativt høyt tap av energi. Spesielle egenskaper ved disse anleggene gjør at effektive anlegg kan også kan leveres i disse forholdene.
  • Forurensinger som ikke fjernes ved tradisjonelle teknikker, som medisinrester eller sprøytemidler, blir med avløpsvannet. UV kan ofte benyttes som etterbehandling i disse tilfellene.
  • W-serien er tilgjengelig fra 0 til 600m³/time