Opp
Filtre
Ionebyttere
Membraner

 

Søk

 

VANNBEHANDLING

NOVATEK A.S har et komplett program for vannbehandling

Vi utfører også gratis vannanalyse. Last ned skjema her:

Vannanalyse

 

Presentasjon av vår hovedsamarbeidspartner, Nobel finnes

her.

 

NOVATEK AS er totalleverandør med prosessgaranti.

Les mer om våre garantier her.

Filtre

 • Trykkfiltre
 • Kontinuerlig tilbakespylende sandfilter
 • Posetrykkfiltre
 • Aktivt kullfiltre
 • Flerlagsfiltre
 • Trykksiler

Ionebyttere

 • Avherdingsanlegg
 • Demineraliseringsanlegg, totalavsalting
 • Mixed bed anlegg
 • NOVATEK AS spesialbygger ionebyttere etter ønske og formål

Membrananlegg

 • Omvendt Osmose anlegg
 • Nanofiltrering
 • Ultrafiltrering
 • Mikrofiltrering
 • Alle nødvendige tilleggsapplikasjoner til denne type anlegg.

Desinfeksjon

Dårlig drikkevann skyldes ofte mangel på desinfeksjon. Trygg desinfeksjon

kan oppnås ved bruk av UV bestråling av vannet.

 •   UV anlegg for alle størrelser og vannkvaliteter.

     

Doseringspumper

 •     Vi leverer doseringspumper i alle størrelser og for alle typer væsker.

    Avluftere

 • Termisk avlufting

 • Vakuumavlufting

 • CO2 – avlufting

 • Fjerning av Radon i radonavskiller

 

Serviceavtale for vannbehandlingsanlegg

 • Service- og vedlikeholdskontrakt

 • Innbytteordning for LC ionebyttere

 

Utleie av vannbehandlingsanlegg

 •  NOVATEK AS har utleie av vannbehandlingsanlegg. Også mobile

 • anlegg. Alle størrelser.