Opp

 

Søk

 

 

          TEKNIKKER / LEVERANSER

Eksempler på  teknikker som NOVATEK AS  behersker meget godt :

Eksempler på anleggstyper levert fra

NOVATEK AS  :

 Absorpsjon

 Avherding

 Elektrolyse

 Emulsjonsspalting

 Avgiftning

 Felling/flokkulering

 Filtrering

 Flotasjon

 Ionebytting

 Koagulering

 Membranteknikk

 Mikrofiltrering

 Nanofiltrering

 Nøytralisering

 Oksidasjonsteknikk

 Ozonering

 Syrespalting

 Slamavvanning

 Sedimentering

 Siling

 Stripping

 Ultrafiltrering

 Omvendt osmose

 Vakuum inndamping

 

Avløpsrenseanlegg med nøytralisering, flokkulering, metallutfelling, sedimentering, avvanning og filtrering av renset klarfase. Sats- og gjennomstrømningsanlegg.

Renseanlegg for scrubbervann

Renseanlegg for industriavløpsvann, (sand/kullfiltrering)

Restmetallfilter etter eksisterende konvensjonelle renseanlegg

Renseanlegg for overflatebehandlingsindustrien

Resirkuleringsanlegg for avløpsvann fra overflatebehandling

Avherdingsanlegg

Totalavsaltingsanlegg

Anlegg for rensing av tunnelvann

Vannrenseanlegg for inngående vann

Komplette overflatebehandlingsanlegg

Tørkeanlegg for slam

Ultralydvaskeanlegg

Gjenvinningsanlegg for metaller og kjemikalier