Opp
Slambehandling
Felling

 

Søk

 

 

RENSEANLEGG I OVERFLATEBEHANDLINGSBRANSJEN

NOVATEK A.S har lang erfaring med prosjektering, oppbygning og oppgradering av slike anlegg for å imøtekomme de nye kravene. Den vanligste typen renseanlegg til i dag har vært konvensjonelle anlegg med :

1. Avgiftning (cyanidoksidasjon og  kromreduksjon)

2. Spaltetrinn

3. Nøytralisering

4. Flokkulering   -  Felling

5. Sedimentering - Slambehandling

6. Filtrering

7. Selektiv Ionebytter

NOVATEK AS leverer komplette renseanlegg som kan behandle avløpsvann med : Cyanid,  6-verdig Krom, Nikkel, Sink, Jern og Bly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på renseanlegg for tungmetallholdig avløpsvann levert som nøkkelferdig anlegg av NOVATEK AS