Presentasjon

 

Søk

 

VANNBEHANDLING I NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

 NOVATEK A.S har i en årrekke samarbeidet med produksjonsbedrifter i næringsmiddelbransjen

-         bryggerier

-         bakerier

-        sjokoladeprodusenter

-         fiskerinæring

-         rekefabrikker

-         tapperier

 

Vi arbeider sammen med kundene for å planlegge og gjennomføre valg av riktig teknikk for å få til en produksjon som er miljøvennlig og samtidig lønnsom. 

NOVATEK A.S har sammen med vårt store kontaktnett av samarbeidspartnere bred erfaring fra både næringsmiddel- , legemiddel- og farmasøytisk industri.

Disse kjennetegnes av svært høye krav til hygiene og internkontroll for å hindre kontaminering av produktene. 

Vi kan bidra med oppgradering av gamle vannbehandlingsanlegg, prosjektering av nye anlegg, totalleveranse, idriftssettelse og  FDV – dokumentasjon samt reservedeler og service.

 AVLØPSRENSING  

Avløpsvann som føres tilbake til naturen må renses fullverdig i forhold til resipientens følsomhet. Nye krav til utslipp av avløpsvann, slam, arbeidsmiljø og økonomi krever betydelig kompetanse. NOVATEK A.S kan tilby dette til bransjen.

Vi kan også bistå med rehabilitering og oppgradering av gamle anlegg og bistå bedriftene ovenfor myndighetene.

 TOTALLEVERANSER

 NOVATEK A.S leverer ”nøkkel i døra” løsninger innenfor en rekke områder:

-          Kjelevann

-          Produktrelaterte anlegg

-          Avløpsrensing

-          Vannrensing

-          CIP(Clean in Place)