Opp
Referanser
Her er vi

 

Søk

 

LITT OM OSS

NOVATEK A.S er et ledende firma i Skandinavia når det gjelder utvikling, konstruksjon og leveranse av vannbehandling samt rense- og resirkuleringsanlegg.

I tillegg er vi en betydelig aktør i Norge innenfor overflatebehandlingsindustrien der vi er totalleverandør av kjemi, utstyr og anlegg. 

NOVATEK A.S ble grunnlagt i 1989 og har siden levert anlegg, deler og service i Skandinavia til en rekke forskjellige bransjer. 

Vår målsetting har hele tiden vært å finne frem til best tilgjengelig teknologi, både teknisk, økonomisk og miljømessig.

Vi ønsker å bidra til at bedriftene selv opparbeider tilstrekkelig kompetanse for å skape en drift som er miljøvennlig og samtidig økonomisk optimal.

Vår forretnings ide er å levere lukkede anlegg så langt dette er mulig, teknisk og økonomisk, ved å benytte vel prøvede komponenter som integreres i anleggene på en optimal måte.

 Industri avløpsrenseanleggene er designet for gjenvinning av vann og kjemikalier på en slik måte at OSPARCOM kravene kan overholdes.

 Nøkkel i døra anlegg:

Vårt arbeid starter med design, etterfulgt av konstruksjon, produksjon, montasje, idriftsettelse samt opplæring av personell. Deretter kommer ettersalg og service på anleggene.

Vi leverte det første ”lukkede” renseanlegget i overflatebehandlingsindustrien i Skandinavia. Dette ble levert allerede i 1991 og anlegget har siden fungert meget tilfredsstillende. Anlegget behandler avløpsvann fra kadmiering, kromatering, brunering og fosfatering.

 NOVATEK’s forskning, utvikling og adoptering av nye teknikker har ledet til et komplett system av løsninger som ikke bare relaterer seg til ”nøkkel i døra ” anlegg, men i tillegg spenner over et bredt spekter av produkter. (F.eks metallgjenvinnings-apparater, syregjenvinningsanlegg, filter samt en rekke spesialutviklede styre-systemer for rense- og gjenvinningsanlegg).

 Et annet viktig område for NOVATEK A.S er utvikling og markedsføring av spesielle fellingskjemikalier og kjemikalier som hindrer lukt og beleggdannelse i filteranlegg  samt rensemidler for membraner som muliggjør lang levetid og god kapasitet på membranfilter.

 NOVATEK A.S er et ingeniørfirma , som tegner, konstruerer og selger utstyr og anlegg. Vi benytter en rekke velkvalifiserte underleverandører til å produsere utstyret for oss. Ofte produserer våre kunder deler av anleggene selv i hh til våre tegninger.

Vår målsetning er å bidra til miljøvennlig produksjon og hjelpe industrien til å løse ethvert miljøproblem i en tid der myndighetene stiller stadig strengere krav.

Våre medarbeidere har lang erfaring med å takle vanskelige oppgaver både når det gjelder rense og resirkulerings anlegg. 

NOVATEK A.S  har egen serviceorganisasjon med vaktordning og vi står med glede til tjeneste for Deres firma.

Vi arbeider etter ISO 9001 og ISO 14001, men foretaket er enda ikke sertifisert.

 

 

NOVATEK A.S
Postadresse: Postboks 13, 1483 Hagan
Besøksadresse: Masteveien 10, 1481 Hagan
Telefon: + (47) 22 72 35 40  Telefax: + (47) 22 64 82 77

E-post: firmapost@novatek.no

E-post til de ansatte: fornavn.etternavn@novatek.no

 


Partner og daglig leder

Dag Nordbye
Telefon: + (47) 22 72 35 40
Telefax: + (47) 22 64 82 77
Mobil: + (47) 917 77 997


Partner og spesialrådgiver

Per Erik Halkinrud
Telefon: + (47) 22 72 35 40
Telefax: + (47) 22 64 82 77
Mobil: + (47) 917 78 065


Partner og s
erviceansvarlig

Håkan Spång
Telefon: + (47) 22 72 35 40
Telefax: + (47) 22 64 82 77
Mobil: + (47) 900 14 033


Servicetekniker


Fredrik Spång

Telefon: + (47) 22 72 35 40
Telefax: + (47) 22 64 82 77
Mobil: + (47) 976 01 861


Økonomi, regnskap og lønn

Marit Nordbye
Telefon: + (47) 22 72 35 40
Telefax: + (47) 22 64 82 77
Mobil: + (47) 900 14 032