Opp

 

Søk

 

KJEMIKALIER

Et viktig satsningsområde for NOVATEK A.S er  kjemikalier til overflatebehandling og tradisjonell galvanoteknikk. Som norsk representant for det anerkjente tyske firmaet Schlötter Galvanotechnik GmbH, har vi i vårt sortiment en rekke markedsledende produkter.  
 
Etter å ha sett behovet for nytenkning i markedet har vi etter en nøye vurdering valgt å markedsføre et antall nye spesialprodukter på det norske markedet.
  

Eksempel på dette er Slotoclean Bio 100 som mange mener er markedets beste biologiske avfetter, og muliggjør avfetting uten avløpsvann.

 I tillegg til produktene fra Schlötter Galvanotechnik, representerer vi DST Kemi as i Norge. DST Kemi as er først og fremst kjent for sine Miljøavfettingskjemikalier. Disse kjennetegnes ved å ha utmerkede avfettingsegenskaper allerede ved ca. 40 °C. Dette medfører at bedriftene kan spare mye på sine energikostnader til oppvarming av bad, samt at produktene ikke inneholder merkepliktige kjemikalier

SUBSTITUSJONSPLIKTEN

Myndighetene vedtok at, fra 1. januar 2000, er alle bedrifter som benytter helse- eller miljøfarlige kjemikalier pålagt å vurdere om det er mulig å gå over til mindre skadelige alternativer uten at kvaliteten på det man produserer forringes.

 

NOVATEK AS har en rekke kjemikalier som kan erstatte tradisjonelle overflatebehandlingskjemikalier med et like godt, eller bedre resultat.Her er noen  eksempler på vårt brede utvalg
av markedsledende prosesser fra 
Schlötter Galvanotechnik:


Forbehandling 
og strippere

Dyppavfettinger der vår biologiske avfettning har blitt en suksess, elavfettinger, beiseløsninger, inhibitorer og stripperbad.

 

Kobber

Cyanidbad: For kobberanslag og glanskobber.
Sure bad: For dekorative overflater, mønsterkortproduksjon og elektroforming.

 

Nikkel

Glansnikkel for heng- og trommel.
Dupleksnikkel
, satinnikkel, mattnikkel for elektronikkk og nikkelaktivering.

 

Krom

Glanskrom med lavt krom innhold
·Treverdig glanskrom der vi kan nevne vår Slotochrom 50 som er installert i mange anlegg.
· Hardkrombad.
· Svartkrom.

 

Sink

· Bad med lav-, middels- og høy cyanidkonsentrasjon
· Alkaliske cyanidfrie bad med vår seneste generasjon 
- SINKASLOT 50
· Sure sinkbad med en av våre mest fremgangsrike produkter - SLOTANIT OT.

 

Kromatering

For sink og kadmium som salt eller flytende konsentrat.
Blå (treverdige og seksverdige), gul, oliven og svart.

 

Sølv

· Lyse "hard sølv" prosesser for bestikk produksjon.
· Lyse prosesser for elektronikk og øvrig gods.

 

Gull

Ett stort utvalg av gullprosesser for dekorative og tekniske applikasjoner.