Vannbehandling
Kjemikalier
Renseanlegg
Overflateanlegg

 

Søk

 

 

VAKUUMFORDAMPERE

 


 
VAKUMFORDAMPERE FRA NOVATEK A.S

Vi er stolte av å hermed kunne introdusere våre vakumfordampersystemer ,som er utviklet med det for øye å gi optimal kvalitet og holdbarhet gjennom en kontinuerlig utviklingsprosess på over 20 år .

Vår kunnskap bygger på leveranse av over 2.000 vakumfordamper anlegg levert over hele verden og gir oss muligheten til å løse en stor del av de problemene som oppstår ved behandling og gjenvinning av industrielt avløpsvann.NOVATEK’s løsninger er ganske enkelt den beste måten å løse problemet med å separere komponenter eller forurensninger fra vannbaserte løsninger.

I tillegg til å redusere volumet på sluttproduktet som må deponeres vesentlig muliggjør løsningen gjenvinning av råstoffer og salter løst i utgangsløsningen.

Etter inndampingsprosessen, fremstår kondensatet som komplett demineralisert og avsaltet vann, noe som muliggjør gjenvinning av prosessløsningen eller avløpsvann uten fare for forurensning.  

Eksempler på bruk av systemene:

      -          Oppkonsentrering av forbrukte badløsninger og avløpsvann

      -          Gjenvinning og gjenbruk av avløpsvann

-          Spalting og oppkonsentrering av oljeemulsjoner

-          Reduksjon av avløpsvannmengden, slammmengden, osv.

-          Separering av metaller, salter eller forurensninger fra vannbaserte løsninger

-          Gjenvinning av råstoffer løst I vann

 Vi kan tilby et bredt spekter av vakumfordampere 

-     Modellrekke KN/CRN: Arbeider under vakum, energien tilføres via et varmepumpesystem; krever intet utenfor-stående system eller væsker for oppvarmings- og kondenseringsprosessen. 

-     Modellrekke WW: komponert med 1, 2, eller 3 trinn, drevet med varmt vann og kondensert med vann fra et kjøletårn eller luftkondensator i lukket kretsløp. 

-     Modellrekke DPM: komponert med 1, 2, eller 3 trinn, drevet med varmt vann og kondensert med en våt kondensator. 

 

Modeller

Beskrivelse

Ind.  liter/24t

KN

Varmepumpe  -   varmeveksler

   250   -   18.000

TN

Varmepumpe  -   oppkonsentrering til tørr form

   250   -     1.000

TRN

Varmepumpe  -   oppkonsentrering til tørr form med skrapeverk

   250   -     3.000

CRN

Varmepumpe  -   for aggressive væsker (galvanoindustri)

   500   -   15.000

WW – 1,2,3 trinn

Varmtvann  -   varmeveksler –  vannkondensert

5.000   - 100.000

WW KN

Varmtvann  -   med skrapeverk - vannkondensert

   500   -     6.000

WW CRN

Varmtvann  -  for aggressive væsker (galvano) vannkondensert

   500   -   24.000

DPM     – 1,2,3 trinn

Varmtvann     -   med våtkondensator i lukket kretsløp

5.000   -   36.000

 

Tilleggsutstyr og spesialmateriale ,(Sanicro 28, Hastelloy, Titan, SAF, Incolloy, osv.), kan leveres på forespørsel.

Vår serviceavdeling kan kontrollere alle maskiner via modem.

Pris på forespørsel, avhengig av materiale og ønsket tilbehør.

 Noen av våre kunder: ABB, SAS, Braathens,Volvo, Saab, Scania, Agusta Helicopters, Pirelli, Bridgestone, Michelin, Ericsson, Siemens, Agip Petroleum, Sandwik, Renault, Mercedes, Volkswagen, Danfoss, osv.

Så enkelt er det!

Avløpsvannet fra produksjonen ledes til en buffertank. Ved behov suges væske automatisk til fordamperen. Ut fra inndamperen får vi et destillat og et konsentrat. Destillatet (renset vann) ledes via et sikkerhetsfilter til en buffertank for resirkulering til produksjonen. Konsentratet (avfallsstoffer) ledes til en buffertank for deponering eller gjenvinning. Vakuuminndamperen er helautomatisk og krever minimalt med tilsyn

 

 

FLYTSKJEMA NULLUTSLIPP

Klikk på bildet for stor versjon.