Produkter
IPPC direktiv
Næringsmidler
Tjenester
Teknikker
Om oss
Aktuelt
English

 

Søk

 

 

FORURENSET GRUNN

 

 

 

Som en følge av Stortingsmelding nr 8 1999-2000 har mange eiere av forurenset grunn fått pålegg om å gjennomføre grunnundersøkelser for å avklare den miljømessige tilstand for eiendommen. NOVATEK AS har lang erfaring i å gjennomføre miljøtekniske undersøkelser av forurenset grunn, og kan tilby fullstendig kartlegging av eiendommens tilstand.

 

En kartlegging fra NOVATEK AS innholder blant annet :

 

- Beskrivelse av lokaliteten inkludert historikk, miljømål og potensielle miljøkonflikter.

- Prøvetaking og analyser av vann og grunn.

- Risikovurdering.

- Beregning av areal som er forurenset.

- Konkluderende rapport.

- Nødvendig dokumentasjon for SFT.

 

Vi legger vekt på at eventuelle tiltak  i størst mulig grad skal være tilstrekkelige og samtidig mest mulig kostnadseffektive.

 

Ta kontakt på telefon 22 72 35 40 for nærmere informasjon om våre tjenester i forbindelse med kartlegging av forurenset grunn.