Opp
Vannprøver
Avløpsvann

 

Søk

 

  TJENESTER

Analyser

For bedrifter med utslipp av avløpsvann kreves ofte tillatelse fra myndighetene. Tillatelsene krever at man utfører egenkontroll av avløpsvannet. Regelmessige analyser av avløpsvannet må utføres ved akkreditert laboratorium.

For å forenkle arbeidet for kundene samt redusere kostnadene har NOVATEK A.S opprettet en omfattende analyseordning.  Representative prøver sendes til analyse via vårt firma og man får raskt en tilbakemelding på analysene med drøfting av resultatet.

1. Vannprøver for inngående vann

2. Analyser av Avløpsvann